Thursday, December 26, 2013

Melakar Puteri 2

Enteri ini berkaitan dengan enteri yang lalu.


Dan berikut adalah hasilnya:-

Lakaran idea awalan
96% Finished 

No comments: